Gulden Snede

De gulden snede is specifieke een verdeling van een lijn in twee delen. Het grootste stuk van de lijn verhoudt zich tot het kleinste, zoals de hele lijn zich verhoudt tot het grootste stuk.
gulden snede

Op dezelfde wijze dat je een lijn in twee├źn kunt verdelen, kun je dat ook bij een rechthoek doen. Je krijgt dan een rechthoek die bestaat uit een vierkant en een kleinere rechthoek die dezelfde verhouding heeft als de grote rechthoek.
gulden rechthoek

Wanneer je zo'n gulden rechthoek blijft herhalen in elke kleine rechthoek, krijg je een oneindige opdeling.
Deze website is op diezelfde wijze verdeeld in vierkanten en rechthoeken. Elke rechthoek verhoudt zich tot zijn ouder volgens de gulden snede.
gulden rechthoek herhaling

Eduard
Kleerekoper

docent Nederlands
web developer

pasfoto